Joukkue

Aaltonen Miska
Ahvo Mika
Anttalainen Henri
Davidsson Jukka
Eriksson Otto
Haapanen Tero
Jaakkola Miro
Kankaanpää Kalle
Kankare Tomi
Kaskinen Joona
Kemppainen Kari
Lehtinen Jesse
Roslöf Venni
Salo Samu
Sjöberg Mathias
Venho Juhani
Vuorinen Jere
Wenning Johannes

Toimihenkilöt