Joukkue

Alasentie Anssi
Haaksi Teemu
Hakala Ville
Heirola Tomi
Kauppi Kari
Kultanen Akseli
Lundström Vesa
Mäenpää Ville
Niemelä Leevi
Oksanen Jooa
Oras Jose
Rantanen Miikka
Syrjälä Mikko
Takala Antti
Vesala Toni
Viipuri Juha
Ylänen Kalle

Maalivahti

42
Laine Tomi

Toimihenkilöt